Tải về
Vị trí hiện tại : 90phut tv > SEN Premier League
SEN Premier League
TÓM TẮT LỊCH THI ĐẤU KẾT QUẢ BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng Thứ hạng 1 Phân số 53
Generation Foot arrow

SEN Premier League Lịch thi đấu

12.02 23:30
Diambars logoDiambars

-

Teungueth FC logoTeungueth FC

-

12.02 23:30
ASC Jaraaf logoASC Jaraaf

-

Generation Foot logoGeneration Foot

-

12.02 23:30
AS Dakar Sacre Coeur logoAS Dakar Sacre Coeur

-

Mbour logoMbour

-

12.03 23:30
Guediawaye logoGuediawaye

-

Jamono Fatick logoJamono Fatick

-

12.03 23:30
Linguere logoLinguere

-

US Ouakam Dakar logoUS Ouakam Dakar

-

12.03 23:30
SONACOS logoSONACOS

-

Casamance logoCasamance

-

12.03 23:30
US Goree logoUS Goree

-

Pikine logoPikine

-

Hiển thị thêm trận đấu >
thứ
CLB
Số trận
W/D/L
W/L
Điểm
1
Generation Foot logoGeneration Foot
26
16/5/5
33/15
53
2
Casamance logoCasamance
26
12/7/7
30/23
43
3
Guediawaye logoGuediawaye
26
11/9/6
28/17
42
4
Diambars logoDiambars
26
13/3/10
33/25
42
5
ASC Jaraaf logoASC Jaraaf
26
10/7/9
16/15
37
6
Teungueth FC logoTeungueth FC
26
10/6/10
24/23
36
7
SONACOS logoSONACOS
26
8/11/7
20/18
35
8
US Goree logoUS Goree
26
7/12/7
19/20
33
9
AS Dakar Sacre Coeur logoAS Dakar Sacre Coeur
26
7/11/8
16/18
32
10
Pikine logoPikine
26
7/10/9
16/18
31
12.02 23:30
Diambars logoDiambars

-

Teungueth FC logoTeungueth FC

-

12.02 23:30
ASC Jaraaf logoASC Jaraaf

-

Generation Foot logoGeneration Foot

-

12.02 23:30
AS Dakar Sacre Coeur logoAS Dakar Sacre Coeur

-

Mbour logoMbour

-

12.03 23:30
Guediawaye logoGuediawaye

-

Jamono Fatick logoJamono Fatick

-

12.03 23:30
Linguere logoLinguere

-

US Ouakam Dakar logoUS Ouakam Dakar

-

12.03 23:30
SONACOS logoSONACOS

-

Casamance logoCasamance

-

12.03 23:30
US Goree logoUS Goree

-

Pikine logoPikine

-

11.26 23:50
ASC Jaraaf logoASC Jaraaf

1

SONACOS logoSONACOS

1

11.26 23:30
Pikine logoPikine

1

Diambars logoDiambars

0

11.26 23:30
Casamance logoCasamance

0

US Goree logoUS Goree

0

11.26 23:30
Jamono Fatick logoJamono Fatick

0

Linguere logoLinguere

0

11.26 23:30
Mbour logoMbour

1

Guediawaye logoGuediawaye

1

11.25 23:20
Teungueth FC logoTeungueth FC

0

AS Dakar Sacre Coeur logoAS Dakar Sacre Coeur

0

11.20 23:30
AS Dakar Sacre Coeur logoAS Dakar Sacre Coeur

2

Pikine logoPikine

0

11.19 23:30
Diambars logoDiambars

3

Casamance logoCasamance

0

11.19 23:30
Linguere logoLinguere

0

Mbour logoMbour

0

11.19 23:30
US Goree logoUS Goree

0

ASC Jaraaf logoASC Jaraaf

1

11.18 23:15
Guediawaye logoGuediawaye

1

Teungueth FC logoTeungueth FC

1

11.18 23:15
US Ouakam Dakar logoUS Ouakam Dakar

3

Jamono Fatick logoJamono Fatick

1

11.18 23:15
SONACOS logoSONACOS

1

Generation Foot logoGeneration Foot

2

11.12 23:30
Mbour logoMbour

0

US Ouakam Dakar logoUS Ouakam Dakar

0

11.12 23:30
SONACOS logoSONACOS

1

US Goree logoUS Goree

1

11.12 23:30
Teungueth FC logoTeungueth FC

1

Linguere logoLinguere

0

11.12 23:00
Casamance logoCasamance

0

AS Dakar Sacre Coeur logoAS Dakar Sacre Coeur

1

11.11 23:30
ASC Jaraaf logoASC Jaraaf

1

Diambars logoDiambars

1

11.11 23:30
Pikine logoPikine

1

Guediawaye logoGuediawaye

1

11.07 23:30
US Ouakam Dakar logoUS Ouakam Dakar

0

Teungueth FC logoTeungueth FC

0

thứ
CLB
Số trận
W/D/L
W/L
Điểm
1
Generation Foot logoGeneration Foot
26
16/5/5
33/15
53
2
Casamance logoCasamance
26
12/7/7
30/23
43
3
Guediawaye logoGuediawaye
26
11/9/6
28/17
42
4
Diambars logoDiambars
26
13/3/10
33/25
42
5
ASC Jaraaf logoASC Jaraaf
26
10/7/9
16/15
37
6
Teungueth FC logoTeungueth FC
26
10/6/10
24/23
36
7
SONACOS logoSONACOS
26
8/11/7
20/18
35
8
US Goree logoUS Goree
26
7/12/7
19/20
33
9
AS Dakar Sacre Coeur logoAS Dakar Sacre Coeur
26
7/11/8
16/18
32
10
Pikine logoPikine
26
7/10/9
16/18
31
11
Linguere logoLinguere
26
7/9/10
24/23
30
12
Mbour logoMbour
26
4/17/5
15/19
29
13
AS Douanes Dakar logoAS Douanes Dakar
26
6/10/10
12/24
28
14
CNEPS Excellence logoCNEPS Excellence
26
1/9/16
19/47
12
Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy